Magistrala M4

Localizare:

 • Zonele de Sud-Est, Centru și Nord-Est ale Municipiului Tîrgu Mureș, Nod Intersecție Str. Livezeni / Str. Cutezanței – Str. Cutezanței – Str. Papiu Ilarian – Piața Bernady Gyorgy – Nod Piața Trandafirilor (latura estică) – Str. Călărașilor (Nod Stadionul Municipal) – Str. Tisei – Str. Voinicenilor – Nod Intersecție Str. Voinicenilor / Str Mărului
 • Magistrala M4
 • Magistrala M4
 • Magistrala M4
 • Magistrala M4

Bazin demografic deservit:

 • 90.000 locuitori în Municipiul și Zona Metropolitană Tîrgu Mureș

Volumdepasageri preconizat/zi:

 • 38.700 călători / zi în Municipiul și Zona Metropolitană Tîrgu Mureș (medie orară de 2.037 călători / oră / sens)

Volumdepasagerilaoradevârf:

 • 4.800 călători / oră / sens în Zona Metropolitană Tîrgu Mureș

Selecție tehnologiede transport:

 • selectarea ca tehnologie de transport a vehiculelor de mare capacitate (250 locuri) permite construirea unei oferte de transport cu o cadență de 3 minute între două vehicule, la orele de vârf, oferind, în același timp, un grad de siguranță ridicat în trafic. Luând în considerare declivitatea ridicată a rampei de pe Str. Papiu Ilarian și pentru evitarea unor lucrări de artă costisitoare (tunel sau schimbarea geometriei traseului) se recomandă utilizarea unor vehicule pe pneuri (autobuze dublu articulate).

Parametriiinvestiție:

 • lungime traseu: 7,6 km (Nod Intersecție Str. Livezeni / Str. Cutezanței – Nod Piața Trandafirilor (latura estică) – Nod Intersecție Str. Voinicenilor / Str Mărului);
 • tip traseu: sistem rutier cu carosabil pentru trafic mixt, sistem de alimentare electrică a vehiculelor;
 • construcție substație de alimentare electrică pentru rețeaua de încărcare a vehiculelor;
 • construcție noduri de transfer: 4
 • construcție stații: 13;
 • construcție spațiu de garare securizat și spațiu de mentenanță ușoară la nodurile Intersecție Str. Livezeni / Str. Cutezanței și Intersecție Str. Voinicenilor / Str. Mărului;
 • depou comun vehicule rutiere
 • vehicule: 15 vehicule cu o capacitate de 250 persoane / vehicul

Cost investiție:

 • lucrari infrastructură intravilan Tg Mureș
  (7,6 km): 12,25 mil EUR;
 • construcție stații: 3,4 mil EUR;
 • achiziție vehicule: 7,8 mil EUR;
 • construcție depou
  (comun cu M5 și M7): 5 mil EUR

Cost investiție raportatlapotențial clienți(Zona Metropolitană):

 • amortizare lunară = 141.500 EUR
 • cost / călător = 141.500 EUR * 12 luni / 365 zile / 38.700 călători = 0,12 EUR / călător