Optimizarea și creșterea atractivității serviciului de transport public

Politica de asigurare a mobilității bunurilor și persoanelor prin metode mai prietenoase cu mediul dar și sustenabile economic are, așa cum rezultă din concluziile capitolului 3.1. Politici de optimizare a transporturilor de mărfuri și persoane, trei piloni majori:
1. asigurarea mobilității pietonale;
2. asigurarea mobilității cu alte moduri de transport nemotorizate (e.g. bicicleta) și
3. sistemul de transport public.

Trebuie căutate soluții de deplasare rapidă cu moduri de transport alternative sistemului individual motorizat (poluant, nesigur și generator de congestionare a traficului) pentru a răspunde provocării ridicate de autoritatea publică a Municipiului și Zonei Metropolitane Tîrgu Mureș de a oferi o soluție de conectare a teritoriului de interes în mai puțin de 30 minute de centrul urban.

Deși cele trei moduri de transport sunt interrelaționate și interdependente în constituirea bazei de mobilitate cotidiană, în scopul principal al prezentului studiu se află optimizarea soluțiilor de transport public și, mai puțin, celelalte moduri conexe. Interdependența a fost tratată în cadrul capitolului 3.1., iar în cadrul Capitolului IV Scenarii de investiții în rețeaua de transport public de mare capacitate se vor aborda și punctele de tangență între rețele. Totuși, detalierea soluțiilor de încurajare și sprijinire a mobilității active, nu face scopul actualului document și, de aceea, se pornește de la prezumția că rețelele edilitare și infrastructura juridică sunt eficientizate, ele fiind rezultatul altor studii de specialitate.

După cum a fost reliefat în literatura de specialitate internațională (analizată mai în detaliu în cadrul capitolului I. Context național și european) izocrona Studiu de oportunitate privind investiții în sisteme de TPMC în Tîrgu Mureș 149 optimă de mobilitate zilnică este cea de 30 minute pe direcție, acceptându-se valori mai mari (între 30 și 60 minute) pentru naveta regională. De asemenea, studiile de comportament al călătorilor și non-călătorilor cu transportul public reliefează o acceptanță maximă de deplasare pedestră de 5 minute pentru accesul la mijloacele de transport public. Luând în considerare faptul că un pieton se deplasează (în pas alert) cu o medie de 5 km/h, rezultă o distanță de accesibilitate a rețelei de transport public de aproximativ 400 m.

Persoanele care doresc să utilizeze conținutul acestui studiu (în întreg sau în parte) pentru orice alt scop decât cel personal sunt rugate să trimită o solicitare scrisă către ETL Business Plus S.R.L., Str. Virgiliu Nr. 30, Sector 1, București sau în formă electronică la office@etlbiz.com.