Propuneri de dezvoltare urbană

Scopul Planului Urbanistic General este de a garanta coerența dezvoltării teritoriului urban. Calitatea spațiilor publice, a peisajului și arhitecturii au o influență importantă asupra calității vieții și solicită adoptarea unei viziuni culturale prin cooperarea în acest scop a sistemelor administrative și politice, precum și a reprezentanților societătii și sectorului privat.
Conceptul dezoltării urbane își verifică valabilitatea prin aplicarea sa, cu consecințe pe zeci de ani, influențând evoluția orașului și traiul locuitorilor. Liniile directoare rezultate din strategia de dezvoltare urbană reprezintă o viziune cu perspectiva largă care determină imaginea și planificarea urbană pe termen lung (2030). Treptele de integrare în acest program sunt
reprezentate de strategia pe termen mediu (2020) și cea pe termen scurt (2015).
Conceptul de dezvoltare urbană gândit în formula mai multor alternative reprezintă un instrument complex și interactiv dar și suplu în același timp, fiind necesară adaptarea sa continuă la realitatea în schimbare, utilizatorii săi (Consiliul Local, instituțiile descentralizate, reprezentanții Guvernului în teritoriu și societatea civilă) urmând să-l adapteze treptat necesităților.

Prevederile pe termen lung servesc drept bază de date comună pentru organismele implicate în politicile urbane, oferind informații legate de strategiile de dezvoltare individuală precum și pentru domenii speciale, programe sectoriale și finanțarea proiectelor. În același timp, strategia poate fi un factor de atractivitate fiind susținută cu proiecte adecvate atât pentru întreprinzătorii privați, cât și pentru rezidenți, generând astfel programe la scară amplă în formula parteneriat public-privat. Se pot dezvolta proiecte legate de obiective de utilitate publică, transport, protecția mediului sau asistență socială care se încadrează în conceptul de sustenabilitate.

În cazul municipiului Tîrgu Mureș, unde conceptul de dezvoltare urbană implică o strategie comună cu spațiul periurban, aceasta funcționează ca o structură de bază pentru comunele ce fac parte din zonă, oferind posibilitatea armonizării proiectelor derulate pe teritoriul comun în parteneriat sau individual.

Prin asigurarea condițiilor necesare pentru potențiala păstrare a populației în spațiul urban considerat împreună cu zona periurbană, cu ținta atingerii unui număr critic de cca 200.000 locuitori, Tîrgu Mureș dorește să rămană un oraș
tânăr și atractiv cu o populație cu un nivel educațional ridicat.

Pentru păstrarea populației în câmpul urban definit de oraș și zona sa periurbană este nevoie de crearea unei diversităti de tipuri de locuire și de spații atractive aferente zonelor de locuit cu suficiente facilități care să răspundă cât mai multor nevoi ale diferitelor grupuri tintă ale populației. Menținerea populației în perimetrul orășenesc înseamnă asigurarea condițiilor optime pentru creșterea și implicit mărirea numărului și îmbunătățirea condițiilor de locuire precum și alte facilități în raport cu
nevoile acesteia și conceptul de dezvoltare durabilă.

Creșterea nu se referă numai la populația urbană, ci și la posibilitatea stabilirii pe teritoriul urban și periurban a unor companii (investitori) care pot să-și desfășoare activitatea economică în aceste locații. În această situație se pun în discuție rezervele de teren existente pentru dezvoltare pe termen scurt, mediu sau lung. PUG –ul Tîrgu Mureș preliminar inventariază două alternative:

  • modelul de dezvoltare de tip „intensiv” care admite extinderi ale intravilanului controlate și reduse ca anvergură și recrează prin reabilitare sau reconversie resurse disponibile pentru îmbunătățirea nivelului calitativ al funcțiunilor;
  • modelul de dezvoltare de tip „expandat” care utilizează (mai ales pe termen lung) toate rezervele de teren disponibile în spațiul perimetrului administrativ, crează funcțiuni cu efect de atractivitate și pentru teritoriile limitrofe și care prin zonele de contact lărgite în raport cu localitățile din inelul interior al periurbanului, oferă
    premizele unei conlucrări mai bune cu acestea.

Alternativa 1 (de tip intensiv) și Alternativa 2 (de tip expandat controlat) dezvoltă principii precum: creșterea urbană, centralitatea, locuirea, spațiile pentru muncă, spațiile verzi și petrecerea timpului liber, circulație, structura spațială.