Scopul și obiectivele studiului

Studiul de oportunitate privind investiții în sisteme de transport public de mare capacitate în Tîrgu Mureș are ca obiect analiza posibilităților de soluționare a problemelor de circulație și transport prin promovarea și implementarea la scara orașului și a zonei sale metropolitane a unui sistem de sistem de transport public bazat pe principiul ierarhizării rutelor și al organizării unor centre inter- și intra-modale de schimb pentru călători. Aceste pricipii urmăresc să permită reorganizarea întregului sistemul de
transport urban și metropolitan prin adoptarea unor soluții inovative de transport curat și eficient energetic care să diminueze impactul nociv asupra mediului încojurător, pe fondul creșterii mobilității.

Documentul reprezintă volumul al II-lea si studiul de caz al cercetării privind „Promovarea și introducerea sistemelor urbane de transport public de mare capacitate în România” și urmărește analizarea din punctul de vedere al planificării urbane, organizării activității de transport, al tehnologiilor, al impactului asupra mediului, al studiului comportamentului uman, al impactului economic și legislativ a unor soluții tehnico-economice inovative in condițiile specifice din România cu exemplificare pe situația particulară a municipiului Tîrgu Mureș, care să fundamenteze recomandări metodologice și de bună practică de urmat și pentru alte orașe din România confruntate cuprovocări de dezvoltare urbană și asigurare a mobilității bunurilor și persoanelor similare.

Metodologia de studiu și analiză de caz are în vedere posibilitățile orașului și ale teritoriului de influență învecinat de a susține un sistem TPMC eficient și atractiv. Exemplele de bună practică europeană și națională sunt selectate pe baza similitudinii între orașele țintă din România (municipii cu o populație de aproximativ 100.000 – 250.000 locuitori). La nivel național Municipiul Oradea a fost selecționat ca oraș-referință lundu-se în considerare atât dimensiunea medie a orașului, cât și faptul că există o zonă metropolitană funcțională încă din 2005, că rețeaua de transport cuprinde sisteme variate (taxi, autobuze de
mică și medie capacitate, autobuze de mare capacitate, tramvaie) și, nu în ultimul rând, deoarece operează și o linie de transport public metropolitan transfrontalier.

În acest context Studiul de caz pentru municipiul Tîrgu Mureș este un studiu de oportunitate care analizează condițiile specifice de dezvoltare și evoluție a orașului și ale zonei metropolitane și posibilitățile tehnice pentru implementarea unui sistem de transport public de mare capacitate integrat în structura sistemului actual de transport care să asigure o utilizare multimodală
coerentă și echilibrată astfel încât prin atractivitatea sa să conducă la o creștere a interesului pentru transportul public și o scădere cu 20-30% a utilizării autoturismului în perspectiva dezvoltării “Tîrgu Mureș 2050”.

Având ca bază cercetările academice internaționale și buna practică de la nivelul Uniunii Europene și nu numai, prezentul Studiu de oportunitate prevede introducerea unui set de reglementări locale privind reorganizarea activităților de transport motorizat, în sensul diminuării traficului individual motorizat în interiorul Municipiului îi Zonei Metropolitane Tîrgu Mureș pentru
a permite diminuarea nivelului de poluare fonică și chimică a zonei dar și pentru creșterea fluidității actului de transport și reducerea congestiei rețelei de transport. Între măsurile evaluate de prezentul document se numără: o nouă strategie privind asigurarea traficului de tranzit, prin descurajarea tranzitării Municipiului de către traficul de mediu și lung parcurs, adoptarea
unei noi politici de parcare atât pentru zonele rezidențiale cât și pentru navetiști, adoptarea de noi politici privind încurajarea mobilității dulci (pietonal și cu bicicleta sau similar) și integrarea acesteia cu sistemul de transport public.