Autori

Finanțator: S.C. Alstom Transport S.A.
Realizatori: Asociația pentru Mobilitate Metropolitană

Club Metropolitan – Asociaţia pentru Mobilitate Metropolitană (AMM) susţine dezvoltarea mobilităţii durabile în marile aglomerări urbane, diseminarea şi promovarea în România a conceptelor şi a bunelor practici în domeniul dezvoltării şi mobilităţii durabile. Asociaţia colaborează cu organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, cu asociaţii profesionale în domeniul dezvoltării urbane şi a transportului public naţionale şi internaţionale şi cu alte instituţii sau organizaţii non-guvernamentale.

ETL Business Plus S.R.L.

Coordonatori: Ștefan Roșeanu
Dr.Arh.Urb. Monica Oreviceanu
Contribuitori: Arh. Cătălina Preda Jur. Alin Goga
Dr.Ec. Bogdan Cernat Florentina Ghemuț
Ing. Monica Voinea Marcela Nae
Ing. Lucian Anghel Nicoleta Orlea
Ing. Octavian Udriște Radu Bălășoiu
Fotograf: Răducan Drăgan

Studiul face obiectul unor limitări ale responsabilităților și drepturi de autor. Studiul a fost realizat în baza unei finanțări Alstom Transport S.A., a materialelor documentare puse la dispoziția autorilor de către Primăria Municipiului Tîrgu Mureș și exprimă opinia autorilor acestuia. Aprecierile și concluziile nu au fost adoptate sau asumate de către finanțator sau de către
Primăria Municipiului Tîrgu Mureș și nu trebuie să facă obiectul unei opinii oficiale a finanțatorului sau a Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș. Finanțatorul și Primăria Municipiului Tîrgu Mureș nu garantează asupra acurateții informațiilor oferite în studiu și nici nu acceptă responsabilitatea asupra modului în care acestea au fost utilizate. Copyright-ul acestui studiu este deținut de către Alstom Transport S.A. și ETL Business Plus S.R.L. Persoanele care doresc să utilizeze conținutul acestui studiu (în întreg sau în parte) pentru orice alt scop decât cel personal sunt rugate să trimită o solicitare scrisă către ETL Business Plus S.R.L., Str. Virgiliu Nr. 30, Sector 1, București sau în formă electronică la office@etlbiz.com.
Realizatorii studiului țin să mulțumească repezentanților Primăriei Muncipiului Tîrgu Mureș pentru solicitudinea cu care au sprijinit procesul de documentare în vederea redactării prezentului material.